سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا الماسی – فوق لیسانس هوانوردی و مدیریت فرودگاهی، کارشناس ارشد استاندارد پرواز س
رسول پوست فروشان – فوق لیسانس هوانوردی و مدیریت فرودگاهی، رئیس اداره مهندسی فرودگاه اما

چکیده:

در این مقاله تلاش نموده ایم تا ضمن بیاناهمیت تامل در تمامی زوایای مدیریت جامع بحران، نقش انکار ناپذیر یکی از مهمترین مدهای حمل و نقل که همانا حمل و نقل هوایی است، را در بحرانها تشریح نموده و با بیان ضرورت وجود طرحهای مدیریت بحران در صنعت حمل و نقل هوایی، در خصوص ارتباط طرحهای اضطراری فرودگاهها و مدیریت بحران مطالبی ارایه نماییم. لذابا درک لزوم وجود چنین طرحهایی تلاش اصلی خود را بر روی معرفی موارد زیر معطوف نموده ایم: طرحهای اضطراری، مولفه های اصلی طرح شامل (طرح پایه،کتاب راهنمای عملیات، بخش تهدیدهای معین و چک لیستها و روشهای اجرایی استانداردشده)،فرآیند طراحی و نیز مکانیزم اجرایی. در خاتمه نیزپیشنهاداتی در خصوص مواردی ازقبیل: تشکیل اتاق بحران در فرودگاههای کشور، جمع آوری و آنالیز داده ها، یکنواختی و جامعیت، آنالیز ریسک و فرآیند قانونمند نمودن طرحها ارایه گردیده است.امید است بررسی این زاویه از موضوع فتح بابی برای بیان اهمیت حمل و نقل بویژه حمل و نقل هوایی در مدیریت بحرانهایناشی از سوانح غیر مترقبه و نیز سایر بحرانها باشد.