سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا امیدخواه – دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه تربیت مدرس
محمودرضا حجتی – دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
فائزه صفوی – دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در فناوری پینچ و برنامه ریزی ریاضی، فرض بر این است که جریان در تمام مسیر تبادل از ظرفیت حرارتی ثابتی برخوردار باشد. بر همین اساس یک ظرفیت حرارتی“Cp”برایکل مسیر با استفاده از مدل های چند جمله ای ظرفیت حرارتی در محدوده دمای شروع و پایان هر جریان بکار گرفته می شود. این دیدگاه منجر به خطاهای قابل توجهی بین مرحله هدفگذاری با مرحله سنتز در تکنولوژی پینچ و برنامه ریزی ریاضی خواهد شد. در این مقاله محدوده کل تغییر دمایی جریان به نواحی کوچکتر با اختلاف یک درجه دمایی تقسیم شده و برای هر یک ظرفیت حرارتی محاسبه و استفاده می گردد. این روش از مزایابی چون امکان تغییر دمای پینچ، کاهش ۶ درصدی در مصرف انرژی و افزایش ۲۰ درصدی سطح تبادل برخوردار است.