مقاله نقش عامل انرژي در روابط ايران و ترکمنستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۷۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: نقش عامل انرژي در روابط ايران و ترکمنستان
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله ترکمنستان
مقاله روابط دوجانبه
مقاله انرژي
مقاله انتقال انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فروپاشي شوروي باعث ايجاد تحول عظيمي در منطقه آسياي مرکزي و قفقاز شد. از همان زمان وجود ذخاير طبيعي در تعدادي از اين کشورها به عنوان عاملي مهم در پيشرفت اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. وجود اين ظرفيت از سويي سبب جلب توجه قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي به اين کشورها شد. از سوي ديگر محصور بودن اين کشورها در خشکي و انحصار روسيه بر خطوط انتقال انرژي، موجب شد که اين کشورها نيز براي کاهش وابستگي، در پي شرکاي جديد برآيند؛ در اين مقاله ترکمنستان به عنوان کشوري از مجموعه سابق شوروي و ايران به عنوان بازيگر منطقه اي و ذينفع در کنش هاي انرژي منطقه، مورد توجه قرار گرفته و نقش عامل انرژي در روابط دو کشور بررسي مي شود. سوال اين است که عامل انرژي چه نقشي در روابط ايران و ترکمنستان، پس از فروپاشي شوروي داشته است؟ فرضيه مقاله اين است که عامل انرژي باعث همکاري دو کشور و نزديکي آنها به يکديگر شده است. در اين پژوهش، منابع انرژي دو کشور و جايگاه جهاني و منطقه اي آنها و سپس پروژه هاي مشترک و سرمايه گذاري هاي دو کشور در زمينه بهره برداري يا انتقال انرژي معرفي و مورد بررسي قرار مي گيرد. در انجام اين پژوهش از اخبار خبرگزاري ها، آمارهاي رسمي و همچنين کتاب ها و مقالات تحليلي استفاده شده است.