مقاله نقش عامل هاي هوشمند در بهبود فعاليت هاي دولت الکترونيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۳۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: نقش عامل هاي هوشمند در بهبود فعاليت هاي دولت الکترونيک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات
مقاله سيستم هاي چندعاملي
مقاله دولت الکترونيک
مقاله عامل
مقاله مهندسي نرم افزار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي دهقان مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بکارگيري عوامل هوشمند در مهندسي نرم افزار يکي از موضوعات جديد در پياده سازي سيستم هاي نرم افزاري پيچيده توزيع شده مي باشد. با توجه به ويژگي هاي يک عامل به خصوص خودمختاري و وظيفه مندي، بکارگيري آن در پياده سازي يک سيستم دولت الکترونيکي جهت تسريع در عمليات چنين سيستمي مفيد خواهد بود. هدف از اين مقاله، مطالعه اي بر نقش ويژگي هاي عامل در بهبود فعاليت هاي دولت الکترونيک است. سپس ضمن دسته بندي خصوصيات عوامل هوشمند، يک بستر ارزيابي جهت بهبود عملکرد دولت الکترونيکي پيشنهاد مي گردد. بکارگيري روش هاي عامل گرا در توليد سيستم هاي نرم افزاري مطمئن و پيچيده براي بخش هاي مختلف دولت الکترونيکي از جمله تحقيقات آتي در اين زمينه است.