سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیدجمال الدین حسینی – مربی گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، ایران

چکیده:
سیستم های مبتنی بر عامل با تکیه بر رویکردهای نرم افزاری کلاسیک (قابلیت استفاده مجدد، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، استحکام، نگهداشت پذیری و انطباق پذیری) ارزش افزوده ایجاد می کنند. بعلاوه از یکپارچگی سیستم های جزیره ایف مقابله با کاستی سیستم های متمرکز، محدودیت های منابع و انواع مختلف شکست ها پشتیبانی می کند. بهداشت و درمان یکی از مهمترین موضوعات در جوامع انسانی است بطوری که کیفیت زندگی مردم بطور مستقیم به آن وابسته است. عامل ها و بطور کلی، سیستم های چندعاملی، با تخصیص عامل به موجودیت های واقعی محیط، محیط ها و سیستم های توزیع شده ناهمگون و پیچیده را مدلسازی می کنند. سیستم های خبره مناسبت ترین گزینه برای سازماندهی برنامه های پزشکی و مخصوصاً دارویی است که از حساسیت بالایی برخوردار است. بدین معنا که سیستم خبره برای ما توصیه های خبره فراهم خواهد کرد و شبیه به یک انسان خبره عمل خواهد نمود.