سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میربیوک احقاقی – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک
احمد فرزدی – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک
سیدپرویز علوی – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک
روح الله نوروزی – کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک

چکیده:

از آنجائیکه طراحی وساخت توربوپمپهای(Turbo pumps) بزرگ در اندازه واقعی آنها مستلزم هزینه زیاد است. لذا در عمل برای رسیدن به این هدف ابتدا آنها را در اندازه کوچکی شبیه سازی کرده و کلیه آزمایشات را بر روی مدل(model) انجام می دهند و سپس با استفاده از نتایج حاصله و قوانین تشابه عملکرد پمپ اصلی را تعیین می کنند . برقراری تشابه کامل نیز با برقراری تشابه سینماتیکی و تشابه دینامیکی میسرخواهد بود. برای برقراری تشابه دینامیکی نیز بایستی عدد رینولدز دو جریان و زبری نسبی سطوح باهم برابر باشند. در این مقاله به روش تجربی، تاثیر اندازه پمپ بعنوان یکی از عوامل تغییر عدد رینولدز با ثابت بودن سرعت دورانی پمپ و ویسکوزیته سیال، در راندمان پمپ نشان داده شده است. همچنین جریان در داخل پمپهای مدل و نمونه اصلی جهت بررسی پارامترهای مختلف آنها تحلیل شده است.