سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن پاکارزاده – بخش فیزیک دانشکده علوم دانشگاه شیراز
حسین شاهمیرزایی – بخش فیزیک دانشکده علوم دانشگاه شیراز
عبدالناصر ذاکری – بخش فیزیک دانشکده علوم دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تحلیل ترکیب چهار موج،تحول دمش،باندهای جانبی و فاز در تقویت کننده های پارامتری تا بلور فوتونی مورد مطالعه قرار میگیرد.از طریق حل معادلات جفت شده ی مد، به ویژه تاثیر عدم جورشدگی فاز اولیه را در بازدهی تبدیل و طول بهینه ی این تقویت کننده ها بررسی می کنیم .نتیج نشان می دهد که علیرغم تصور اولیه ، در صورتی که فرایند در ابتدا دارای مقداری عدم جورشدگی فاز باشد،بازدهی بسیار بیشتری نسبت به حالت جورشدگی فاز کامل حاصل می شود.