مقاله نقش عقل در نقد و فهم حديث از ديدگاه شيخ مفيد (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: نقش عقل در نقد و فهم حديث از ديدگاه شيخ مفيد (ره)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيخ مفيد
مقاله عقل
مقاله نقد حديث
مقاله فهم حديث

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي راد محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: تجري محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شيخ مفيد دانشمند بلند آواز جهان تشيع نه تنها در مباحث كلامي و اعتقادي – كه بالطبع رويكردي عقلي دارد – از عقل و استدلال هاي عقلي بهره برده بلكه در مباحث نقلي بويژه در نقد و فهم متون حديثي نيز از عقل، فراوان سود جسته و بهره گيري از آن تاكيد كرده است.
در عرصه نقد، وي عقل را يكي از معيارهاي نقد حديث و بر اين باور است كه در پرتو عقل مي توان به صحت و شقم شماري از احاديث پي برد.
از نظر وي مطابقت مفاد حديث با عقل، نشان دهنده صحت حديث و مخالفت مفاد آن با عقل، دليل بر ضعف و عدم صحت آن است و اين بدان معناست كه همواره بين نقل صحيح و عقل سليم سازگاري وجود دارد و وحي هرگز گزاره اي برخلاف گزاره عقل ندارد.
در زمينه فهم حديث، مهم ترين نقش عقل، نقش اسكتشافي است. عقل در اين عرصه هم به عنوان يك منبع و هم به عنوان يك ابزار يا مشعل، نقض ايفا مي كند و شيخ مفيد از آن در فهم مفاد واژگان، رفع يد از ظاهر، تاويل متن، تخصيص عمومات قرآن و روايات و درك استلزامات كلام، بهره جسته است كه اين مقال به بررسي آن مي پردازد.