سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمشید ثابتان فدائی – کارشناس معاونت آبخیزداری
ساسان آل ابراهیم – کارشناس معاونت آبخیزداری

چکیده:

علف و تیور یکی از گیاهانی است که چشم انداز امید بخشی را در مبارزه با تخریب زمین گشوده است. این گیاه گرمسیری بطور طبیعی در خیلی از مناطق جهان از ارتفاعات تا اراضی مسطح با انواع خاکها در حالتهای مختلف می روید. گونه Vertiveria zizonioides یکی از انواع گونه هایی است که به دلیل رشد و استقرار سریع برای جلوگیری از فرسایش خاک و رواناب در اراضی شیبدار بر روی خطوط تراز کاشته می شود. این گونه خیلی سریع بصورت یک دیوار سبز در دامنه های شیبدار خود نمایی می کند. و چنانچه با فاصله از یکدیگر کشت گردد قطر آن به حدود ۳۰ سانتی متر و ارتفاع آن به ۵۰ تا ۱۵۰ سانتی متر می رسد. حداکثر گسترش ریشه آن ۳-۴ متر در عمق و از طرفین ۵۰ سانتی متر می باشد که باعث حفظ خاک و آب می شود. این گیاه می تواند جایگزینی ساده و ارزان قیمتی برای دیواره های خاکی که بمنظور کاهش فرسایش خاک سطحی در مزارع شیبدار ساخته می شوند، در نظر گرفته شود. هزینه آن حدود ۱۰%-۱ سایر روشها است و به نگهداری خاصی نیاز ندارد.