مقاله نقش عمليات سطحي در بروز ترك SCC در فولاد زنگ نزن آستنيتي L 316 عمليات حرارتي شده در محلول كلريد منيزيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نفت از صفحه ۱۸ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: نقش عمليات سطحي در بروز ترك SCC در فولاد زنگ نزن آستنيتي L 316 عمليات حرارتي شده در محلول كلريد منيزيم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولاد زنگ نزن AISI 316L
مقاله عمليات حرارتي
مقاله آماده سازي سطح
مقاله نمونه U-Bend
مقاله محلول كلريد منيزيم
مقاله SCC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله كرم سعيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهناميان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فولادهاي زنگ نزن آستنيتي در برابر خوردگي تنشي در محيط هاي حاوي يون كلر به صورت ترك هاي مرز دانه اي يا درون دانه اي يا مخلوطي از اين دو به ترك خوردن مستعد هستند. نوع ترك خوردگي به غلظت محلول خورنده، تنش اعمالي بر نمونه، درجه حرارت آزمايش، نوع محلول خورنده، تركيب شيميايي و حالت متالورژيكي آلياژ بستگي دارد. در اين تحقيق پديده خوردگي تنشي در فولاد زنگ نزن آستنيتي L 316 حساس شده در محلول كلريد منيزيم خالص با غلظت هاي ۲۰، ۳۰ و۴۰  درصد وزني و در دماي ۹۰ درجه سانتيگراد با نقش آماده سازي سطحي در به تاخير انداختن زمان بروز ترك ها، مورد بررسي قرار گرفته است. با انجام عمليات سطحي نمونه ها از قبيل ماسه پاشي و ساچمه زني، مشاهده شد كه در اثر ايجاد تنش پسماند فشاري در سطح نمونه ها، زمان شروع ترك نسبت به نمونه هاي بدون عمليات سطحي به طور قابل ملاحظه اي به تعويق مي افتد. در نمونه هايي كه تحت عمليات سطحي قرار گرفته بودند، تعداد ترك ها نسبت به نمونه هاي بدون عمليات سطحي كاهش يافته و با افزايش غلظت يون كلر محلول مورد آزمايش، زمان وقوع ترك ها كاهش، تعداد ترك هاي ايجاد شده افزايش و عمق ترك ها نيز بيشتر شد. در پايان به وسيله ميكروسكوپ نوري و الكتروني مشاهده شد كه ترك هاي خوردگي تنشي آلياژ AISI 316L حساس شده، ابتدا از سطح نمونه جوانه زني کرده و به تدريج در مرز دانه هاي حساس شده گسترش پيدا كرده و با توجه به عمق كم حساس شدگي، مکانيزم شکست از خوردگي تنشي مرز دانه اي به درون دانه اي تغيير مي يابد.