سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد عطائی – استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک
بهنام فردوسی – استادیار، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی معدن
رضا میکائیل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن وژئ

چکیده:

حفر تونلها به مانند سایر فعالیتهای بشر بدون تاثیر بر محیط زیست نیست. یکی از مهمترین آثار زیست محیطی نشست در اثر حفر تونلها می باشد. نشست در اثر حفر تونلها به عوامل مختلفی از جمله هندسه، شرایط زمین و… بستگی دارد. هرچند که چندین فرمول تجربی و نیمه تجربی برای محاسبه نشست سطح زمین ارائه شده است اما اکثر این فرمولها عوامل مهم را در نظر نمی گیرند در نتیجه پیش بینی نشست با استفاده از روشها از دقت لازم برخوردار نخواهد بود. استفاده از مدلهای عددی یکی از بهترین روشهای پیش بینی نشست در اثر حفر تونلهامی باشد. در این مقاله به منظور پیش بینی نشست در اثر حفر تونل کوهین با استفاده از روشهای عددی از نرم افزار FLAC 4.0 استفاده شده است. علاوه بر این نقش عملیات تزریق درکاهش حداکثر نشست حاصل از حفر تونل ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات نشان می دهد که عملیات تزریق حداکثر نشست در اثر حفر تونل را تا حدود ۱۰۰ درصد کاهش خواهد داد.