سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرهاد تقی پور – عضو هیات علمی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (بخش تحقیقات خ
ناصر فرومدی – کارشناس و محقق باغبانی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (بخش

چکیده:

کشور ایران یکی از مبادی پیدایش و پراکنش انگور در جهان است که از تنوع ژنتیکی خاصی برخوردار است و ارقام متنوعی از انگور در مناطق مختلف آن به چشم می خورد (۳). سطح زیر کشت انگور در استان سمنان ۳۷۵۰ هکتار بوده که ۳۰۰۰ هکتار از آن در شهرستان شاهرود واقع می باشد. میزان تولید انگور در استان ۵۵۰۰۰ تن می باشد (میانگین ۱۷۸۰۰ کیلوگرم در هکتار) که بیشترین عملکرد در کشور است (۱). عوامل متعددی در کمی عملکرد هکتاری انگور نقش داشته که یکی از مهمترین آنهاتغذیه متعادل تاکستانها می باشد. نقش عناصر غذایی اصلی (ازت و فسفر و پتاسیم) در تغذیه باغهای انگور در افزایش عملکرد و بهبود خصوصیات کیفی انگور نظیر بریکس، اسیدیته و مواد جامد محلول بسیار با اهمیت می باشد (۶). به منظور تعیین ترکیب کودی مناسب جهت حصول حداکثر عملکرد میوه با کیفیت قابل قبول این بررسی در تاکستان مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود طی سه سال انجام پذیرفت.