سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

گلمراد مرادی – دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان اصفهان
نجات محمدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

زنان، به عنوان نیمی از نیروی انسانی موجود در جوامع بشری، که خود یکی از مهمترین منابع توسعه اند می توانند نقشی بسزا در توسعه جوامع انسانی ایفا کنند. بنابراین مشارکت زنان در همه فعالیتهای اجتماعی، از جمله سیاست، ضروری است، به نحوی که می توان گفت اقلیت بودن زنان در امور سیاسی موجب ناتمامی دموکراسی در جامعه می شود. ای تحقیق به منظور بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در نگرش زنان نسبت به دموکراسی در شهر کرمانشاه انجام گرفته است.