سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد کتابی –
کبری سلیمانی –

چکیده:

امروزه با توجه به محدودیت منابع انرژی فسیلی و بحران انرژی و ایجاد آلودگی های زیست محیطی و مصرف ۳۰ تا ۳۵ درصد انرژی توسط بخش ساختمان، توجه به روش های مختلف فعال و غیرفعال در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. دو شاخه مهم علوم اتمسفری ، هواشناسی و اقلیم شناسی ( اب و هواشناسی ) می باشند و طراحی اقلیمی از موارد مورد بحث در علم اقلیم شناسی به شمار می رود. طراحی اقلیمی یا زیست اقلیمی ساختمان دارای اصول علمی و کاربردی است و در نظر گرفتن این اصول در طراحی ابنیهبه وسیله طراحان و معماران می تواند منجر به ایجاد فضاهای بهینه از نظر اسایش انسان و رفه جویی در مصرف انرژی در بخش ساختمان گردد. به طور کلی عدم هماهنگی بناهای ساختمانی با اقلیم منطقه منجر به مصرف سوخت و انرژی بیشتر برای تامین آسایش انسان خواهد بود.