مقاله نقش عوامل فردي اجتماعي و اقتصادي در سرطان دهانه رحم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۲۲ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: نقش عوامل فردي اجتماعي و اقتصادي در سرطان دهانه رحم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان دهانه رحم
مقاله عوامل فردي- اجتماعي و اقتصادي
مقاله عوامل پيش بيني کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري شبيري مهري
جناب آقای / سرکار خانم: چاپاري ايلخچي آتيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان مهاجم دهانه رحم از شايعترين علل مرگ ناشي از سرطان هاي دستگاه تناسلي زن است که مي توان با شناخت عوامل خطر و کنترل آنها ميزان بروز و مرگ و مير ناشي از آن را کاهش داد. با توجه به تفاوت هاي اقتصادي، اجتماعي و فعاليت جنسي جامعه ايران و ساير کشورها، اين مطالعه به منظور بررسي عوامل فردي اجتماعي و اقتصادي در زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم انجام شد.
روش کار: اين مطالعه مقطعي روي ۵۰ بيمار مبتلا به سرطان دهانه رحم بستري در مركز آموزشي درماني الزهرا تبريز (گروه بيمار) و ۲۰۰ نفر زن سالم گروه شاهد در سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ انجام شد. مشخصات فردي، اجتماعي و اقتصادي دو گروه به کمک يک فرم جمع آوري و با آزمون هاي تي مستقل، من ويتني يو، مجذور کاي و رگرسيون لوجستيک به کمک نرم افزار SPSS (نسخه ۱۶) تحليل شد.
يافته ها: خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم در سن بالاي ۵۰ سال (۱٫۳۳=OR)، در زنان داراي شوهران سيگاري (۱٫۴۵=OR) و در سطح پايين در آمد شوهر (۱٫۳۲=OR) افزايش نشان داد. سن پايين ازدواج (p<0.05)، تعداد پاريتي ۵ و بالاتر (p<0.05)، سن پايين اولين زايمان (p<0.05) و دفعات زياد ازدواج (p<0.05) با افزايش خطر سرطان دهانه رحم همراه بود. سابقه مصرف کاندوم %۷۰ و انجام پاپ اسمير %۹۰ اثر محافظتي در ايجاد بيماري نشان داد.
نتيجه گيري: با توجه به عوامل فردي اجتماعي و اقتصادي دخيل به عنوان عوامل خطر براي ايجاد سرطان دهانه رحم، تدوين برنامه هاي آموزشي و تشويق به شرکت در برنامه هاي غربالگري به وبژه براي زنان در سطوح اقتصادي پايين ضروري است.