سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمهدی اخوی میراب باشی تفتی – هیئت علمی ( مربی آموزشی ) مجتمع آموزش عالی ملاصدرا یزد
محمدعلی دهقانی تفتی – پژوهشگر مرکز تحقیقات منابع طبیعی کشاورزی یزد

چکیده:

طرح تحقیقاتی بررسی عوامل تخریب منابع طبیعی و جمع آوری دانش بومی کشاورزی کـه در محـدوده شهرسـتان تفـت از استان یزد به اجرا درآمده است، معرف نمونه هایی از نقش و دخالت به ظاهر مثبت انسان در کنترل و حفاظت آب و خاک، اراضی، ابن یه، جاده، راه آهن و … است که بسته به موقعیت مکانی این گونه نمونههای دست ساز در مناطق دشـ ت – کوهپایـه و کوهستان بعضًا ضررهای قابل ملاحظهای را به منطقه وارد ساخته است . درطرح فوقالذکر که با بلوک بندی منظم منطقه مورد نظر به ۴۷ قطعه ( بلوک ) و انتخاب تعمدی یک روستا از هر بلـوک و سپس مصاحبه با خبرگان این روستا به اجرا درآمد بعضی رفتارهای اجتماعی در بروز دبیهای لحظهای و طغیانی سیلاب که در این مقاله از آن استفاده شده است شناسایی گردید . این رفتارها شامل :
نحوه حفاظت از مزارع در برابر سیلاب از طریق ایجاد خاکریزهای حفاظتی، نحوه احداث مخازن ذخیره آب در اراضـی شیبدار و با مصالح غیرمقاوم ، نحوه ایجاد باغات محصور در دامنه ها و در کنار مسیلها و عملیات حفاظتی برای جـاده هـا و راه آهن و …. بود که توسط خبرگان مطرح گردیده است .