سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مریم سجادی راد – دانشجو کارشناسی ارشد، آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اردبیل،
حجت اله رشیدکلویر – استاد یار، عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیل،
وحید وزیری – استاد یار، عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیل،

چکیده:
بدون شک نمی توان تاثیر فرم را در طراحی سازه و درزیبایی تمامی سطوح ساختمانی و بخصوص بیمارستان کودکان نادیده گرفت، رعایت تناسبات، فضاهای پر و خالی، ترکیب بندی مناسب، گونه شناسی فرم و طراحی فرم های کارا بر اساسانتخاب صحیح متغیر ها جزء مواردی می باشند که می بایست مورد توجه معماران در هنگام طراحی قرار گیرد.. این مقاله، به بررسی وجوهی همچون، فضای معماری و سازه که میبایست به طور همزمان همراه با بیان بصری، به معنای باز شناسی و نماد پردازی که در سطوح ساختمانی می تواند لحاظ نمود، می پردازد و هدفی همچون انکه فرم سازه اساس زیبایی فضای معماریاست پس می تواند ساختار زیباشناسی جدیدی را ایجاد کند، ویابه زبان دیگر به بررسی جایگاه سازه وفرم در ساختار زیباشناسانه معماری بیمارستان می پردازد