سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
زهرا نوروزی – مربی، گروه ادبیات و زبان عرب، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده:
امروزه در اغلب کشورهای جهان، زمینه و عرصه حضور زنان در بستر توسعه فراهم گردیده است و زنان به عنوان نه تنها به عنوان یک جنسیت، بلکه با جایگاه ها و موقعیت های متنوع و متفاوت برخاسته از توانمندی ها و مهارت های علمی – تخصصی و نیز با فرصت هایی که جامعه و نظام سیاسی دراختیار آنان قرار می دهد، به نقش آفرینی در عرصه توسعه می پردازند. بحث منابع انسانی و مسائل مربوط به آنف یکی از محورهای اساسی و انکارناپذیر نظریه های توسعه محسوب می شود و پرورش منابع انسانی و استفاده بهینه از این منابع ضروری تلقی می گردد. در هیچ یک از نظریه های اخیر توسعه، منظور از منابع انسانی تنها مردان نیستند، این ضرورت در کشورها در حال توسعه بارزتر است. جمهوری اسلامی ایران، هم به عنوان کشوری در حال توسعه و هم به عنوان جامعه ای که سه دهه گذشته، انقلابی سیاسی-اجتماعی را پشت سرگذاشته است، براساس نظریات نوسازی سیاسیف ناگزیر به استفاده از قوای انسانی و فکری همه اعضای جامعه خود (اعم از زن و مرد) می باشد.