سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
نازنین نیلی پور طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:
ضرباهنگ سریع زندگی در شهرهای امروز یکی از نتایج فرآیند جهانی شدن می باشد که موجب حس اضطرار زمانی در شهروندان، مخصوصاً ساکنین کلانشهرها شده است. احساس کمبود وقت دائمی در افراد، حیات اجتماعی را در معرض خطر قرار داده و باعث رواج انزوا طلبی گشته است. با توجه به آنکه با مرگ حیات اجتماعی، تعالی و رشد انسانی به خطر می افتد، چرا که تعامل رو در رو با کسانی که نمی شناسیم، تنها راه برآورده سازی بسیاری از نیازهای متعالی انسانی است، تلاش برای احیای تعاملات و حیات اجتماعی ضروری به نظر می آید. وقت محدود زندگی شهری و پیشرفت های عظیم در صنعت برق، مدیریت زمانی جدیدی را به وجود آورده که شب را به عنوان تنها زمان باقی مانده شهروند پر مشغله امروز، در اختیار گرفته است. هدف از این پژوهش، ابتدا توجه به ابعاد زوال حیات اجتماعی و مشکلات ناشی از برآورده نشدن نیاز به تعامل اجتماعی در میان اعضای جامعه، سپس بررسی پدیده شب و حیات اجتماعی در فرهنگ ایرانی- اسلامی است. در انتها، راهکارهایی ارائه شده که با توجه به فرهنگ غنی کشورمان بتوان فضاهای شهری شبانه را که در واقع راه حل غرب برای احیای تعاملات اجتماعی در محیط های عمومی شهر است و مسلماً بسیاری از وجوه آن با شرایط فرهنگی ایران سازگار نمی باشد را، پشتیبانی کرد تا در نهایت حیات اجتماعی در فضاهای عمومی شبانه، خود جزئی از فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی گردد.