سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدحسین فخار – مدیر تضمین کیفیت شرکت کویر تایر

چکیده:

اخیرا بحث جدیدی تحت عنوان سرآمدی نظر سازمانها را به فکر دستیابی به برتری بین سایر سازمانها به خود مشغول نموده است. دستیابی به سرآمدی در کنار توجه به کیفیت یک موضوع همه جانبه و نگاهی سیستمی به کل سازمان است. بعبارتی تعالی مستلزم توجه به موضوعات متنوعی از بالا تا پایین سازمان بوده و کلیه افراد، واحدها و فرآیندها را در بر می گیرد. آنچه مسلم است آمادگی انسانها (کارکنان) برای ایفای بهینه نقش خود در جایگاههایی که هستند و سلامت فرهنگ سازمانی کلید اصلی موفقیت در مسیر تعالی محسوب می شود. تقویت فرهنگ سازمانی از طریق اعمال تغییرات لازم بعبارتی اصلاح پارادایمهای ذهنی عوامل موثر بر عملکرد سازمان، پیشنیاز دستیابی به تعالی است. در این مقاله ضمن اشاره به مقوله هایی از فرهنگ سازمانی سعی گردیده تا جایگاه آنها را در مقیاس با معیارهای اصلی و فرعی مدل EFQM تبیین و معرفی گردد.