سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی جوانبخت – کارشناس مهندسی صنایع شرکت فرآورده های نسوز پارس
لعبت السادات کاشانی – کارشناس منابع انسانی شرکت فرآورده های نسوز پارس یزد

چکیده:

فرهنگ کار به عنوان مجموعه ارزش ها، باور ها و دانش های مشترک و پذیرفته شده یک گروه کاری قلمداد می شود. و فرهنگ قوی کار تاثیر مهمی در ارتقاء کیفیت و بهره وری نیروی کار سازمان دارد. به عبارت دیگر چنانچه فرهنگ کار در سازمان ضعیف باشد به این معنی است که کارکنان تمایلی به انجام کار مفید و مولد ندارند و در نتیجه فعالیت های آنها فاقد اثربخشی و بهره وری است.به منظور بررسی نقش فرهنگ کار در ارتقاء بهره وری و میزان فرهنگ کار موجود در سازمان یا جامعه ای نیاز به بررسی و ارزیابی فرهنگ کار از طریق اندازه گیری بهره وری منابع انسانی می باشد.به عبارت دیگر بدون معیارها و شاخص های اصلی و تبیین وضع موجود و مطلوب براساس این معیارها، تعیین موانع و راهکار امکان پذیر نخواهد بود. در این مقاله به ارائه یک مورد پروژه تحقیقاتی کاربردی به تعیین عوامل موثر بر فرهنگ کار و نحوه ارزیابی بهره وری با توجه عوامل موثر بر فرهنگ کار از طریق توزیع و جمع آوری پرسشنامه های ۱۴ گزینه ای در یک شرکت نساجی در استان یزد، پرداخته می شود.