سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم ولیعی – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالوژی، پژوهشکده علوم و فناوری مهام
حامد علی اکبرزاده –

چکیده:

مشخصات اولیه پودر شامل شکل و نحوه توزیع ذرات در قابلیت تراکم پذیری پودر و دستیابی به خواص بهینه در قطعه نهایی بسیار موثر می باشد. گرانوله نمودن مخلوط پودری بعد از آسیاب یکی از مراحل موثر در حصول نتایج مذکور است.
در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مشخصات پودر و ترکیب بر دانسیته خام هارد متال های WC-xCo، ترکیبات مختلف در شرایط گوناگون تهیه گردید. نتایج نشان می دهد که فرآیند گرانوله سازی ذرات باعث افت قابلیت فشرده سازی قطعات می شود. از طرفی افزودن کمک آسیاب، بخصوص پارافین، قابلیت تراکم پذیری حین پرس را افزایش می دهد؛ اما خواص نهایی را دچار افت می نماید.