سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
زهرا چایچی – کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه ازادتبریز
الناز خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نورارومیه

چکیده:
امروزه درتمام جهان به دلیل و جود مشکلات اساسی چون گرم شدن زمین، آلودگی آب و هوا، مصرف بی رویه انرژی، هزینه اقتصادی بالا و کاهش سوخت ف سیلی در سطح ج هان به یک دغد غه ا صلی شهرنشینی تبدیل شده است. سبب شده تا انسان به دنبال روش هایی در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی وتاثیر گذاری کمتر بر محیط زیست باشد. این امر سبب شده بهرگیری از فضای سبز شهری اهمیت زیادی پیدا کرده است، فضای سبز شهری علاوه بر اینکه یکی از مهم ترین مولفه های تشکیل دهند شکل شهر مطرح می شود، بلکه نقش بسیار مهمی در بهسازی شرایط زیستی وکنترل شرایط اقلیمی و بهینه سازی مصرف انرژی در شهر دارد. در این مقا له روش پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، بررسی مقالات است و رویکردی تحلیلی و توصیفی دارد، سعی شده با تعریف و بررسی مزایای فضای سبز شهری، راهکارها و استراتژی های مطلوب آن دیدگاه جدید در جهت رسیدن به هدف اصلی پژوهش همان ذخیرسازی مصرف بهینه انرژی در شهرها است دست یافت