سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی مرتضوی کاخکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده:

از آغاز مباحث توسعه در دابیات اقتصادی همواره اختلاف نظر پیرامون نقش فعالیت های بخش کشاورزی و اهمیت آن در میان صاحب نظران این رشته است. عده ای فعالیت و توجه به بخش کشاورزی را بی اهمیت عده ای بی توجهی به آن را عامل عقب ماندگی می دانستند. این اختلاف در هر دوره با توجه به تلقی غالب صاحب نظران از مفهوم توسعه و فرآیندی که برای حصول توسعه یافتگی در نظر می گرفته اند به نفع یک دسته پایان یافته است. در اوایل بسط نظریات توسعه از آن جایی که توسعه مترادف با صنعتی شدن در نظر گرفته می شد؛ این نزاع به نفع طرفداران توجه به بخش مدرن و صنعتی و بی توجهی تمام به بخش کشاورزی منتهی شد.