سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مونسان – کارشناس پژوهشکده زیر سطحی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و عضو هیات هیات علم

چکیده:

این مقاله با اشاره ای به نقش و جایگاه صنایع زیر دریا و شناورهای زیر ابی در فعالیت های فراساحل، بر اهمیت فوق العاده این بخش از صنعت تاکید می کند. امروزه صنایع فراساحل در کشور ما رشدچشمگیری داشته است ولی در زمینه بومی سازی خدمات جانبی و برخی از فعالیت های خاص مهندسی اقدامات مناسبی صورتنگرفته است. این در حالی است که در برخی از این موارد، بخصوص فعالیت های مهندسی زیر دریا، فعالیتهای گسترده ای در سالهای اخیر در کشور انجام شده که توسط صنایع فراساحل بکار گرفته نشده اند.