سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود جبارزاده – کارشناس رایانه ،دانشکده پلیس راهور، دانشگاه علوم انتظامی ناجا،تهرا

چکیده:

دراین مقاله ضمن معرفی فنآوری نانو بخشی از کاربردهای آن را در حمل و نقل بیان کرده و به نیازهای حال و آینده این فنآوری در ایران می پردازیم.فنآورینانو مهمترین دغدغه بشر در قرن بیست و یکم خواهد بود .نانو کاربردهای وسیعی در امر حمل و نقل در حال و آینده دارد . فنآوری نانو بزرگترین عرصه علمی بشر در قرن بیست و یکم می باشد . این علم نو پا هنوز نهالی کوچک است و در آینده بشر را مت حیر خواهد ساخت . کاهش وزن خودرو، کاهشمصرف سوخت ، توسعه خودروهای برقی مبتنی بر فناوری نانوباتری ، استفاده از انرژی های پاک ، افزایش بازدهی موتورها،شیشه های جدید با قابلیت های جدید، رنگهای بسیار بادوام و غیره همه از تحولات اخیردر صنعت حمل و نقل با بهره برداری از نانو می باشد که بسرعت در حال رشد و ترقی است.با توجه به اینکه فنآوری نانو و نقش آن در حمل و نقل را نمی توان در یک مقاله بیان نمود در ج هت آشنائی هرچه بیشتر با این فنآوری و لزوم توجه بیشتر دولت و بویژه دست اندرکاران حمل و نقل کشور به این فنآوری که ازآن بع نوان فنآوری هزاره سوم یاد می شود در این مقاله بصورت مختصر به اثرات نانو در بخش حمل و نقل اشاره می نمائیم.