مقاله نقش فناوريهاي جديد اطلاعات در تحول كسب و كارهاي سنتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴۲ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: نقش فناوريهاي جديد اطلاعات در تحول كسب و كارهاي سنتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري جديد اطلاعات
مقاله شبكه جهاني اينترنت
مقاله عامل پيش برنده
مقاله واسطه
مقاله راهبرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوريهاي جديد اطلاعات نظير شبكه هاي پهن باند، ارتباط با تلفن همراه و شبكه جهاني اينترنت، بسيار شناخته شده هستند ولي توانمندي آنها براي ايجاد تحول در كسب و كارها، سازمانها و صنايع اغلب ناشناخته است. شناخت چگونگي و زمان به كارگيري اين فناوريها رمز موفقيت هر سازمان است. سازمانها و شركتها براي كمك به تعيين بهترين راهبرد خود بايد به ده عامل پيش برنده ويژه توجه كنند. اين ده عامل عبارت اند از:
۱ فشردگي اطلاعات؛ ۲ قابليت ساخت سفارشي؛ ۳ قابليت تحويل الكترونيك؛ ۴ اسباب تجميع؛ ۵ هزينه هاي كاوش؛ ۶ تعامل آني؛ ۷ مخاطره قرارداد؛ ۸ اسباب شبكه؛ ۹ مزاياي استاندارد سازي؛ ۱۰ شايستگيهاي مفقوده.