مقاله نقش فناوري در دستيابي به چابكي در شركت هاي الكترونيك ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۲۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: نقش فناوري در دستيابي به چابكي در شركت هاي الكترونيك ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري توليد
مقاله فناوري محصول
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله چابكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنجيرچي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: الفت لعيا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از ويژگي هاي عصر حاضر شدت يافتن تغييرات است. در عرصه مديريت توليد، چابکي به عنوان پاسخي متناسب با شرايط زمان مورد توجه قرار گرفته و در پاره اي از تحقيقات، سعي بر شناسايي عوامل تاثيرگذار شده است. اگرچه برخي از اين عوامل را مي توان زيرمجموعه فناوري به حساب آورد، ليکن مطالعه کليه عوامل مرتبط با فناوري در يک پژوهش انجام نگرديده است. در اين مقاله، مفهوم فناوري در سه بعد فناوري توليد، فناوري محصول و فناوري اطلاعات ديده شده و تاثير مولفه هاي هريک از اين ابعاد بر چابکي در صنعت الکترونيک ايران بررسي و در مورد ارتباط آنها با چابکي بحث شده است. به علاوه مولفه هاي مختلف بر اساس دو عامل اهميت و فاصله آنها از وضع مطلوب، رتبه بندي شده اند که نشان دهنده اولويت پرداختن به آنها در مسير چابکي است. در اين رتبه بندي «فناوري هاي پيشرفته توليد» در جايگاه اول قرار گرفته است.