مقاله نقش فناوري هاي سيار در ارايه خدمات آموزشي و ترويجي به روستاييان: مطالعه موردي استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: نقش فناوري هاي سيار در ارايه خدمات آموزشي و ترويجي به روستاييان: مطالعه موردي استان زنجان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري هاي سيار
مقاله خدمات آموزشي
مقاله خدمات ترويجي
مقاله يادگيري سيار
مقاله روستاييان
مقاله مطالعه موردي
مقاله زنجان (استان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: جبله براتعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر، با هدف بررسي نقش و نحوه به كارگيري فناوري هاي سيار در ارايه خدمات آموزشي سيار براي روستاييان در استان زنجان، به روش توصيفي، همبستگي انجام شد. جامعه آماري پژوهش را ۱۶۹ مدير و کارشناس سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان تشکيل مي دادند. نتايج نشان داد كه از ديدگاه پاسخ گويان، برخي از مهم ترين زمينه هاي قابل استفاده با ابزارهاي سيار براي آموزش روستاييان عبارت اند از: اطلاع رساني زمان برگزاري دوره‎هاي آموزشي، ارسال اطلاعات مربوط به آب و هواي منطقه، ارسال هشدارهاي مربوط به شيوع آفت ها يا بيماري هاي کشاورزي، ارسال اطلاعات در زمينه نهاده هاي کشاورزي، اطلاع رساني قيمت محصولات کشاورزي، و هشدار در زمينه حوادث طبيعي در منطقه. همچنين، بر اساس نتايج تحليل عاملي، امور زراعي و باغي عامل اول خدمات آموزشي قابل ارايه براي روستاييان از طريق ابزارهاي سيار است، و امور دامي، امور اداري، اعتبارات، بازاريابي، و مناقصات عوامل بعدي را تشکيل مي دهند.