سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سمینار آدکا – ترویج علم، چشم اندازها، فرصتها و چالشها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

معصومه عادلی اسفنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاه الزهراء روانشنا
مریم شریف نوبری – دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاه الزهراء

چکیده:

علی رغم تبیین های متفاوتی که از جامعه اطلاعاتی صورت گرفته است، واقعیت این است که اطلاعات و ارتباطات نقش تعیین کننده ای در تحقق چنین جوامعی ایفا می کنند. دراین میان یکی از چالش های عمده ی تحقق جامعه اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی است. در واقع شکاف دیجیتالی بیانگر نابرابری های موجود در زمینه دسترسی افراد به فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICTs) می باشد از مهمترین عوامل کاهش شکاف دیجیتالی می توان به گسترش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات (ICTs) در حوزه های مختلف و ارائه ابزارهای گسترده به افراد، جهت برقراری تعامل اطلاعاتی و ارتباطی اشاره کرد. با توجه به مباحث مطرح شده این تحقیق درنظر دارد با نگاهی به طرح ICT روستایی در ایران به نقش گسترده فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در پرکردن شکاف دیجیتالی بپردازد.