سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد سرداری – استادیار دانشگاه شاهد
محمود محمودزاده – دانشجوی دکترای اقتصاد

چکیده:

در این مقاله نقش ICT در اشتغال با تاکید بر تجربه کشورها و وضعیت ایران بررسی شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات تمامی بخش ها از جمله بخش اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. از مزایای مهم ICT تاثیر آن بر اشتغال است که باعث شده کشورهای پیشرفته دنیا (از جمله کشورهای OECD و ….)سرمایه گذاری زیادی را برای توسعه ICT انجام داده اند که نتیجه آن افزایش تجارت، صادرات، اشتغال ، R&D و … بوده است.
با توجه به ماهیت پویای آن بیشتر برای نیروی انسانی مهارت بالا (۱high-skill) و تحصیل کرده فراهم است هرچند برای نیروی انسانی مهارت پایین (LOW-skill) نیز زمینه فعالیت ایجاد میشود، تربیت نیروی انسانی مهارت بالا از برنامه های راهبردی کشورهای پیشرفته است.
بیکاری یک معضل عمومی در اقتصاد ایران است . با توجه به اینکه زمان و هزینه زیادی برای تربیت نیروی انسانی مهارت بالا صرف میشوداز این نظر بیکاری این قشر از هزینه فرصت بسیار بالایی برخوردار است.
تربیت نیروی انسانی متخصص نه تنها می تواند مشکل اشتغال را برای این قشر رفع نماید بلکه پیامدهای اقتصادی مثبتی از جمله افزایش و تنوع صادرات، افزایشتولید ملی، ایجاد مزیت نسبی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین سرمایه گذاری ، تحقیق و توسعه در بخش ICT و تربیت میروی انسانی مهارت بالا میتواند فرصت های جدیدی را برای اقتصاد ایران فراهم نماید.
در تحقق این اهداف تاکید بر رویکرد های توسعه ای نوین در برنامه ها توسعه اقتصادی و اجرای سیاستهای خاص بخشی برای گسترش ICT توجه اموزش عالی و مراکز فنی و حرفه ای می تواند بسترهای مناسبی را برای اشتغال فراهم نماید.