سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجتبی رفیعیان – عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدرضا سرداری – کارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
رها پولادی – دانشجوی کارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت شهری با توجه به وجود مسائل مختلف در سیستم های شهری امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. در بین مسائل مختلف ، امنیت جایگاه ویژه ای در آرامش و زندگی خوب شهری خواهد داشت. امنیت از نیازهای اساسی انسان است که نحوه ی پاسخگویی به آن تاثیر مستقیم در ارضای نیازهای دیگر او دارد. انسان همیشه در طول تاریخ سعی در پاسخگویی به این نیاز داشته است، ساختن ابزار آلات دفاعی، ایجاد تاسیسات تدافعی و نظامی در سکونتگاه ها و شهرها، تشکیلنیروی نظامی و … برخی از اقدامات او برای حفظ امنیت فردی و اجتماعی اش بوده است.
امروزه با گسترده و پیچیده شدن جوامع موضوع امنیت ابعاد گسترده و پیچیده ای به خود گرفته است . شناخت و کنترل امنیت در شهرهانگاه دقیق و همه جانبه ای را می طلبد تا بتواند ابعاد گوناگون امنیت را درک و به کشف ارتباط های پنهان میان آن ابعاد در سطوح بپردازد. در این میان سیستم های اطلاعات جغرافیایی GISمی تواند به عنوان پشتیبانی قدرتمند از مراحل شناخت تا تجزیه تحلیل و تصمیم گیری در زمینه ی امنیت به کار گرفته شوند. با توجه به عنوان و نگرش خاص به امنیت شهری، در این مقالهسعی شده است تا قابلیت های فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS جهت ساماندهی به مدیریت برنامه ریزی شهری بویژه با دیدگاه های ایجاد امنیت در ابعاد مختلف بررسی شود و در نهایت به صورت نمونه در شهر قزوین مورد ارزیابی و مطالعه قرار گیرد.