سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نفیسه شبیب – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
منصور امینی لاری – استاد دانشگاه شیراز
سیما عقیلی دهکردی –

چکیده:

اخیرا سازمان های مجازی به عنوان یک نمونه جدید از طراحی سازمانها، مزیتهای رقابتی زیادی را برایتجارت الکترونیک فراهم نموده است. مدیریت سازمانهای مجازی که فرا مدیریت می نامیم یک رویکرد سیستماتیک برای بهره برداری از مزیتهای اقتصادی برای یکسازمان مجازی فراهم نموده است. فرا مدیریت شامل فعالیتهای اصلیمانند آنالیز، پیگری نیازها و تعیین بهترین معیارها می باشد و از طرف دیگر فناوری اطلاعات شالوده اصلی برای شکل گیری و مدیریت سازمانهای مجازی میباشد. در این مقاله چارچوبی که نقش فناوری اطلاعات را درسه سطح برای فرا مدیریت مشخص می کند، بیان شده است.