سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محبوبه واعظ – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – مرکز آموزش مدیریت دولتی

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات بخصوص اینترنت و پست الکترونیکی نه تنها باعث از دست رفتن مشاغل نمی شود بلکه مشاغل متعددی را بخصوص در بخش خدمات ایجاد می کند. فن آوری اطلاعات ماهیت و نوع کار را تغییر میدهد و باعث جابجایی مشاغل می شود. مشاغل بیشتر تخصصی شده و احتیاج به نیروی کاردانشی شدت یافته است. این مقاله ضمن بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر روی ساختار شغلی در دو دهه گذشته آمریکا به کارهای مجازی و بخصوص کار از راه دور می پردازد.