سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع
فرضعلی حیدری فیروزجایی – مهندس برق و کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

سازمان‌ها و شرکت‌ها با به کارگیری و پیاده‌سازی فناوری اطلاعات (IT) توانایی انجام بهتر و ساده‌تر وظایف خود را افزایش می‌دهند و از این طریق قادرند روش کار خویش را دگرگون سازند. مزایایی کهITدر سازمان‌ها ایجاد می‌کند از جمله در صرفه‌جویی هزینه‌ها، جلوگیری از خطاهای انسانی،افزایشبهبود کارآیی و اثر بخشی سازمانی بسیار قابل تامل می‌باشد. به همین خاطر، امروزه سرانه هزینه IT به ازای یک نیروی انسانی به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه ملی کشورها مطرح می‌شود. IT باعث کاهش هزینه در اثر افزایش دسترسی به اطلاعات، پردازش و بازیابی آن خواهد شد. ‌‌در دهه‌اخیر فناوری‌اطلاعات‌علاوه‌بر خودکارسازی‌ادارات، در کاهش انواع هزینه‌های کیفیت (هزینه‌های مونتگری)، نقش بسزایی را ایفا کرده ‌است. همچنین در این مقاله، تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت هزینه‌های کیفیت در جهت افزایش اثر بخشی وکارایی سازمان‌ها و شرکت‌ها مورد بررسیقرار می‌گیرد.