سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید مهدی میردامادی – دانشیار و دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
میثم سلوکی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
عاصفه غفوریان – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
رضا مستخدمی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته

چکیده:

ظهور فناوری های نوین ارتباطی از مظهر دنیای کنونی است و اثر آن در توسعه و پیشرفت کشورها تا جایی است که از آن تحت عنوان انقلاب خاموش یاد می کنند. در این تحقیق سعی شده تا به اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در توعه کشاورزی و فناوری در توانمندسازی زنان روستایی پرداخته شود و برای رسیدن به این مقصود به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه های حفاظت از منابع طبیعی، ارائه خدمات پست بانک در روستا، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشاورزی و تجارت الکترونیک اشاره و مخاطرات احتمالی آن به تصویر کشیده شود.