سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید اردهه – کارشناسان آمار وزارت کارواموراجتماعی
شهرام ابراهیمیان – کارشناسان آمار وزارت کارواموراجتماعی

چکیده:

اشتغال یکی از مباحث اساسی در جوامع امروزی است. در فضای کنونی افزایش میزان اشتغال و کارامدی بازار کار یکی از اهداف مهم سیاست گذاران اقتصادی اجتماعی می باشد. راهنمایی و مشاوره شغلی نقشی محوری در کارامدی بازار کار دارد ، زیرا به فرد کمک می کند بهتر خود را بشناسد ، از نیازهای جامعه و مشاغل گوناگون آگاهی یابد ، از شرایط احراز آنها مطلعشدهو در انجام امور شغلی خود تواناتر گردد. همچنین راهنمایی و مشاوره شغلی می تواند برابری در دسترسی به فرصتهای شغلی را افزایش داده و فرایند جستجو و انتخاب شغل را تسهیل نماید. حرکت جوامع کنونی به سمت استفاده روزافزون از اطلاعات و فناوریهای مرتبط با آن راهنمایی و مشاوره شغلی سنتی را نیز دستخوش تغییر و تحول نموده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات محیط جدیدی از تبادل اطلاعات ، ایده ها و تجربیات را فراهم نموده و تغییرات ناشی از آن فرصتها و چالشهای جدیدی پیش روی جامعه ، بازار کار و افراد قرار داده است. امکانات بوجود آمده توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند فرایند راهنمایی و مشاوره شغلی را از لحاظ دسترسی ، ارائه و ارزیابی خدمات یاری دهد. استفاده مناسب از فرصتهای بوجود آمده و تلاش در جهت فائق شدن بر چالشها نیازمند شناخت کافی و بهره گیری مناسب از این امکانات در ارائه راهنمایی و مشاوره های شغلی می باشد. در این مقاله ضمن بررسی فرایند راهنمایی و مشاوره شغلی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراحل مختلف این فرایند و فرصتها و چالشهای ناشی از آن مورد بحث قرار می گیرد.