سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهرناز فروغی نیا – کارشناس ارشد علوم تربیتی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

در سالهای اخیر ، فناوری در مباحث علوم انسانی بارها مطرح شده است و ما در اکثر حوزه ها ردپای آن را دیده ایم آموزش و پرورش نیز از این امر مستثنی نیست و مربیان برای تسهیل یاددهی و یادگیری فناوری های گوناگون را به خدمت گرفته اند . فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک ابراز آموزشی در جهان باعث افزایش اطلاعات و ارتقای توانایی های ارتباطی و تعاملی دانش آموزان و افزایش مهارتهای مختلف دانش آموزان و معلمان شده است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده است بعد از بیان تعاریف فناوری اطلاعات و ارتباطات ، برنامه ریزی درسی ، برنامه ریزی درسی مبتنی بر فناوری به تبیین ضرورت بکار گیری ابزار های فناوری اطلاعات در امر برنامه ریزی فرایتد یاددهی – یادگیری و محور های عمده کاربرد فناوری در برنامه ریزی این فرایند پرداخته شود. همچنین ده عنصر اساسی در موفقیت برنامه ریزی فناوری اطلاعات در دوره های تحصیلی ، استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات در تدریس ، اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاد دهی – یادگیری با محوریت چهار اصل یادگیری و پاره ای از تأثیرات فناوری اطلاعات به طور کلی تحلیل و بررسی خواهد شد. فناوری آموزشی و ابراز های آن ، مراحل یاددهی – یادگیری از طریق فناوری اطلاعات ، مدل توسعه فناوری در مدارس نیز در این مقاله اشاره می شود. در پایان ضمن بیان موانع تلفیق فناوری اطلاعات در برنامه های درسی و ارائه نگرانیهایی که در استفاده از فناوری اطلاعات در فرایند یاددهی – یادگیری موجود است راهکارهایی در راستای این موضوع ارائه گردیده است.