سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریبا بلورچی فرد – عضو
لمیا فارسی – کارشناس کامپیوتر مرکز آمار و انفورماتیک دانشگاه تهران

چکیده:

فن آوری اطلاعات و ارتباطات همگام با ارتقاء سطح سلامت در گستره جامعه، سبب تحول در کیفیت مراقبتهای بهداشتی گردیده است. مراقبت از راه دور زمینه اصلی کاربرد فن اوری اطلاعاتی می باشد، که بر پایه تحولات درون نظام های سلامت و تغییر دیدگاه بیماری نگر به سلامت نگر، و فرد نگر به جامعه نگر و درجهت ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی بنا نهاده شده است.به رغم رسوخ گسترده فناوری های پیشرفته در عرصه سلامتی، اعم از روش های تشخیص و مراقبت – درمان و یا اموزش پزشکی ICT به علت چالش های رو در رو موفق نشده است تا جایگاه خود را به صورت کامل در این زمینه پیدا کند. به نظر می رسد در کنار پیچیدگی علوم و فنون پزشکی، دلایل ساحتاری نیز وجود دارد که عملکرد فناوری های اطلاعاتی را در زمینه برقراریمراقبت های بهداشتی با مشکل مواجه کرده است.
پرستاری از راه دور به انجام تدابیر،پرستاری از طریق فن اوری ارتباطات از راه دور اطلاق می ردد. این فن اوری به عنوان یک پدیده نوخاسته و در حال تکوین یکی از زیر شاخه های مراقبت از راه دور محسوب میگردد. بدیهی است که بکارگیری فناوری مستلزم زیر ساخت ها، مطالعات و ابزار خاص خود می باشد. اساتید دانشکده های پرستاری از طریق ماهواره دانشجویانرا از راه دور آموزش میدهند. پرستارن در مراکز بهداشتی – درمانی از طریق تلفناولویتهای مراقبت و درمان را برای بیماران بر حسب وخامت حالشان تعیین می نمایند. از طریق بکارگیری کامپیوتر و دوربین فعالیتهای پرستاری را به بیمارستان منزل ارائه می دهند.
پرستاری از راه دور می تواند از شهری به شهر دیگر انجام گیرد. فن اوری اطلاعات هر گونه عملکردهایی را که درحوزه پرستاری می باشند و توسط پرستاران به اجرا در می آیند، تحت تاثیر قرار می دهد. در حقیقت پرستاری از راه دور مجموعه ای از علم کامپیوتر، علم اطلاعات و علم پرستاری بدون در نظر گرفتن بعد مکان می باشد که درجهت کمک به ارتقاء حرفه پرستار، پرازش داده های پرستاری، حمایت ازبیماران و ارائه مراقبت های پرستاری طراحی شده است.
رشد سریع و گسترش حوزه های اثرگذار فن اوری در تمامن شئونات زندگی،موجی از تغییرات را بدنبال داشته است که دگرگونی وسیعی در زمینه سلامت عمومی در کشورهای پیشرو و استفاده کننده از آن ایجاد کرده است. اگرچه فناوری فرصت ها و منافع بسیاری برای کشورها داشته است، اما عوارض و آسیب هایی نیز با آن همراه است که غفلتاز این موارد در حوزه سلامت، گاه می تواند خطراک و غیر قابل جبران باشد.