سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی فدائی خوراسگانی – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور خوراسگان(اصفهان)
سمیه نیری – کارشناس ارشد، برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT به منظور افزایش سرعت و کارایی و دقت در فعالیت های مختلف اقتصادی در سازمانها و بنگاه های مختلفو در نتیجه بالا بردن بهره وری بر کسی پوشیده نیست. بیش از دو دهه است که دو پدیده جهانی شدن و انقلاب اطلاعاتی تعریف جدیدی به مفاهیم و فعالیت های اقتصادی بخشیده اند و به آن اقتصاد نوین گفته می شود.ICT از یک سو در بازار کالاها و خدمات به عنوان محصول یا ستاده در بخش صنایع تولیدی از طرف دیگر در بازار نهاده ها به عنوان عامل مهم نقش ایفا می کند.