سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صالح آرخی – استادیار گروه منابع طبیعی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
ابراهیم درویشی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
مصطفی ادیب نژاد – کارشناس جنگل

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات به معنای استفاده از ابزارهای اداره و مدیریت اطلاعات شامل مجموعه ای وسایل است که به منظور تولید، ذخیره، پردازش، توزیع و تبادل اطلاعات به کار می رود. برای نیل به توسعه پایدار، بدون هیچ گونه پیش شرط و مانعی باید اطلاعات فنی و علمی در زمینه های علمی و برای همه کاربران اشاعه یابد. جدیدترین مفیدترین و کاربردی ترین اطلاعات تنها نهاده های موثر در عرصه پیشرفت است. هر اجتماعی که به اطلاعات بیشتر و به هنگام تری دسترسی داشته باشد، از رشد و پویایی و پیشرفت بیشتر و سریع تر برخوردار خواهد بود. با توجه به نقش آموزش و ترویج در سیستم اطلاعات کشاورزی به عنوان پیوند دهنده مراکز تحقیقات و کشاورزان، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با کاهش هزینه و تسهیل برقراری ارتباط، در از بین بردن فاصله فیزیکی روستاها و کشاورزان و تسهیل انتقال اطلاعات یاری رسان آموزش و ترویج در ایفای این نقش خواهد بود. در نتیجه ICT نقش مهمی را در ارتباط و اتصال بین تحقیق ترویج و بازار به سمت گسترش توانمندی های حرفه ای و ظرفیت ها و توانمندی های کارآفرینی در میان متخصصات و جوامع کشاورزی بازی می کند. به دنبال توسعه شبکه ICT، امروزه این شبکه به یک مرجع مهم برای آموزش، تحقق و ترویج اطلاعات کشاورزی تبدیل شده است. بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات برای استفاده ترویج کشاورزی در روستاهای مناطق مختلف اولویت بالایی را کسب خواهد نمود.
در این تحقیق که اطلاعات آن از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری گردیده است، به بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و ترویج کشاورزی با تکیه بر کشاورزی پایدار پرداخته است. مطالعات نشان می دهد که آموزش و ترویج کشاورزی با بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و ترویج کشاورزی با بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تقویت سیستم های اطلاعات کشاورزی و جلب مشارکت های مردمی و سازماندهی NGO ها در حفظ منابع طبیعی حرکت به سوی کشاورزی پایدار و در نهایت نیل به توسعه پایدار را تسریع می بخشد.