سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

خسرو حسنلو – مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی

چکیده:

به سبب تاثیرات شگرف فنآوری(تکنولوژی) بر کلیه علوم به ویژه علوم نظامی ، مطالعه و بررسی عمیق معنا وکارکرد های فناوری و نقش آن در مسائل نظامی ضروری است .امروزه همه علوم بشری از جمله، علوم نظامی به نوعیدرانقیاد فناوری قرار گرفته اند . جریان فناوری به همه علوم سرایت کرده و آنها را به کلی دگرگون کرده است . از سویدیگر از آنجا که مفهوم فناوری جدید با فناوری قدیم دارای تفاوت های اساسی است ، بنابراین به دلیل عمق معنا ومفهوم فناوری جدید نیاز مند تفسیر دقیق آن هستیم . این نوشتار به بررسی مفهوم فناوری از دیدگاه های مختلف،و کشف مضامین فناوری در دوران جدید پرداخته و با مقایسه دو مقوله علم و فناوری ، علم جدید را محصول فناوریجدید می داند وبه این مطلب می پردازد که اگر چه علم و فناوری در گذشته سر منشاء رشد و توسعه شناخته میشدند ولی در حال حاضر پیشرفت فناوری موجب تحولات اساسی تری، در حد انقلاب شده است