سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمودرضا سمعیی زفرقندی – کارشناس ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

طی چند دهه اخیر با توجه به افزایش حجم داده ها و اطلاعات در سازمانها و نظر به لزوم استفاده صحیح، موثر و بهینه از اطلاعات و منابع در جهت صدور تصمیمات صحیح و مفید و دستیابی به توسعه پایدار، نظر مدیران به امر تحقیق در عملیات جلب شده است و لذا بدین طریق از تصمیم گیری علمی برای دستیابی به بهترین طراحی و نقطه بهینه در عملیات برخوردار خواهیم بود. امروزه با پیشرفت فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی (RFID)، راهی نو در جهت مدیریت زنجیره تامین کالا فراهم آمده است. انتقال اطلاعات در این برچسب ها از طریق امواج رادیویی و توسط یک دستگاه قرائتگر حاصل می شود. این برچسب ها ممکن است به یک شیئ یا یک شخص متصل شوند و اطلاعات آنها در سیستم های مدیریتی دارای فواید متعددی خواهد بود. با اتصال این برچسب ها به یک محصول، جعبه یا کانتینر، امکان شناسایی آنها فراهم آمده و در ثبت و نظارت بر آن موثر خواهد بود. لذا در این مقاله پس از ارائه تعریفی از امر تحقیق در عملیات به مدیریت زنجیره تامین کالا پرداخته و سپس RFID و شرح عملکرد و اجزای سیستم های شناسایی از طریق امواج رادیویی را مطرح می سازیم