سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
زینب کرمی – دانشجوی مهندسی مدیریت پروژه دانشگاه پیام نور واحد ایلام
زینب صارمی – دانشجوی مهندسی مدیریت پروژه دانشگاه پیام نور واحد ایلام
سعید رحمانی – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ایلام، گروه عمران

چکیده:
بلایای طبیعی درطول تاریخ جزء ناگریز زندگی انسان می باشد که همواره هراس از وقوع وعواقب ناشی از آن موجب انجام تحقیقات فراوان و به کارگیری فناوری های نوین برای مقابله و کاهش آسیب پذیری گردیده است. امکان وقوع حوادث غیرمترقبه درهرزمان ومکانیوجود دارد و سالانه موجب مرگ هزاران نفر درجهان می شود، کشور ما ایران نیز به دلیل قرار گرفتن برروی کمربند زلزله، شرایط نامناسبجوی،تخریب منابع طبیعی و… جزء 10 کشور حادثه خیز جهان محسوب می گردد. امروزه فناوری نوین اطلاعات جایگاه مناسبی در زمینه مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه کسب نموده ومی تواند کمک شایانی درکاهش هزینه ها و خسارات واطلاع رسانی در زمان وقوعبحران وحوادث غیر مترقبه نماید. یکی ازمهمترین عواملی که درافزایش یا کاهش میزان خسارات وتعداد تلفات انسانی درهنگام بلایایطبیعی است،وجود یا عدم وجود سیستم مدیریت کارا می باشد،بر همین اساس نیاز به آمادگی مناسب درجهت مدیریت صحیح ومنطقی حوادث وبحران ها برای کلیه ی سازمان ها بیش ازپیش احساس میگردد. این پژوهش به منظور بررسی نقش فناوری نوین واطلاعات در مدیریت بحران انجام شد که این اطلاعات برمبنای منابع کتابخانه ای ،اسنادی ،آماری و اطلاعات جمع آوری گشته است. ودراین مقاله به ارائه راهکارهای مناسب مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری خواهیم پرداخت.