سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

دکتر مهرشاد مدهوشی – استادیار دانشگاه مازندران
عیسی نیازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازگانی دانشگاه مازندران

چکیده:

هدف اصلی از توسعه اقتصادی و تجاری سودآوری بیشتر و کاهش هزینه است. جوامع با استفاده از اطلاعات دقیق میتوانند تصمیم گیری های بزرگ اقتصادی را با توجه به شرایط حاکم انجام دهند و در یک گام بالاتر قادر خواهند بود که از روند اطلاعاتی قابل دسترس از گذشتهتا به حال به منظور پیش بینی وضعیت آتی بازار در جهت دستیابی به سود بیشتر چه از طریق فروش بالاتر یا کاهش هزینه ها استفاده نمایند. بیتردید رشد اقتصادی و پایداری آن، افزایش رفاه عمومی،توسعه دانش و بسیاری از امور دیگر یه طور قاطع متاثر از گسترش و تعمق دسترسی آحاد مردم به ارتباطات و اطلاعات است. منشاء رشد اقتصادی بهره وری است.بهره وری است بهره وری به تعبیری استفاده بهینه از عوامل تولید می باشد و سرمایه یکی از اصلی ترین عوامل تولید است که تامین آن جهت رشد اقتصادی از ضروریات می باشد.با توجه به نقش بورس اوراق بهادار در بهبو ساختار و توسعه اقتصادی و اهمیت روز افزون فن آوری در دنیای آینده، استفاده اثربخش و کارا از فن اوری اطلاعات در بازار سهام می تواند کلید پیشرفت و موفقیت در بازارهای سهام آینده و تحقیق اهداف ملی باشد. در این راستا این پروژهش، نقش فناوری اطلاعات در بورس اوراق بهادار ایران را بررسی می نماید.