سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدهادی شریفی – مسئول واحد طراحی نرم افزار بیمارستان آتیه همدان

چکیده:

امکان وقوع حوادث غیر مترقبه در هر زما ن و مکانی وجود دارد و سالانه موجب مرگ هزاران نفر در جهان می شود . کشور ما ایران نیز به دلیل قرا ر گرفتن بر روی کمربند زلزله ، شرایط نا مناسب جوی ، تخریب منابع طبیعی و … جزو ده کشور حادثه خیز جهان محسوب می گردد . در ده سال گذشته در کشور شاهد حوادث غیر مترقبه بسیاری بودیم که گاه برخی از آنان مانند زلزله بم فاجعه ای بشری محسوب می شد . با توجه به شرایط موجود ، این نیاز احساس می گردد تا کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهت برخورد و مدیریت حوادث غیر مترقبه آمادگی لازم را داشته باشند . امروزه فن آوری نوین اطلاعات جایگاه مناسبی در زمینه مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه کسب نموده و می تواند کمک شایانی در کاهش هزینه ها و خسارات و اطلاع رسانی مناسب در زمان وقوع بحران و حوداث غیر مترقبه نماید . کنترل بحران و کسب تصمیمات صحیح بدون اطلاع دقیق از میزان خسارات و وضعیت منطقه حادثه دیده ، امکان پذیر نبوده و گاه مشاهده می شود که اخذ تصمیمات بدون آگاهی موجب افزایش تلفا ت و خسارات شده و لطمات جبران ناپذیری برجای می گذارد .نتایج حاصل از پژوهش بیانگر استفاده گسترده از فن آوری نوین اطلاعات در حوادث غیر مترقبه در کشورهای توسعه یافته ( نظیر فن آوری مورد استفاده آمریکا در طوفان کاترینا ) و عدم استفاده فن آوری مذکور در کشور های در حال توسعه ( نظیر زلزله کشمیر ) و نقش به سزای آن در زمینه اطلاع رسانی و کنترل بحران می باشد که موجب می گردد هزینه های و لطمات ناشی از بحران به حد قابل محسوسی کاسته شود . با توجه به نتایج پژوهش در ارتباط با استفاده از فن آوری نوین اطلاعات در مدیریت بحرا ن و حوادث غیر مترقبه به نظر می رسد عدم اطلاع افراد از مزایا و چگونگی استفاده از فن آوری مذکور و نیز عدم وجود نرم افزارها و تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور سبب گردیده که تاکنون نقش فن آوری مذکور در مدیریت بحران نادیده گرفته شده است و می توان با تهیه تجهیزات و طراحی نرم افزار های مورد نیاز و آموزش پرسنل فرهنگ مدیریت سنتی در برخورد با حوادث غیر مترقبه را به فرهنگ مدیریت نوین تبدیل نمود و تلفات ، صدمات و هزینه ها را به حداقل کاهش داد . این پژوهش به منظور بررسی نقش فن آوری نوین اطلاعات در مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه صورت پذیرفته است .