مقاله نقش قصه هاي تمثيلي در تعليم و تربيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: نقش قصه هاي تمثيلي در تعليم و تربيت
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قصه
مقاله تمثيل
مقاله استعاره
مقاله تعليم و تربيت
مقاله تداعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرزاده ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه متخصصان برنامه ريزي پي- زبان شناسي(PNL)  با تمرکز بر زبان ناخودآگاه (ديداري، شنيداري، تن-جنب شناسي، لامسه، چشايي) از قصه هاي تمثيلي به عنوان ابزاري موثر در آموزش وتحول دريافت هاي انسان ها از واقعيت بهره مي برند. ارجاع تمثيل عموما داستاني واقعي يا تخيلي کمابيش بلند و انديشيده است که با برقراري تداعي و پي آيند به مخاطب کمک مي کند تغييري در وضعيت روحي و … فکري اش ايجاد کند. اما توجه به شرايط خاصي ضامن سودمندي حکايت تمثيلي است؛ چگونگي ساختن قصه اي مطابق با نياز روحي و دروني مخاطب، نحوه بيان، نوع واژگان و تاثير نقل قصه در قصه ناتمام جهت انگيزش همکاري ناخودآگاه مخاطب، همگي مضامين اصلي نوشتار حاضر را در بر مي گيرند.