سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد باقر کبیر صابر – عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی تبریز

چکیده:

باغ فتح آباد تبریز یکی از باغ های تاریخی و ثبت شده ایرانی می باشد که در دوران صدارت خواجه رشیدالدین فضل اله و به همت وی برنامه ریی و احداث شده است. این باغ در ابتدا یکی از واحدهای وابسته به مجموعه علمی ربع رشیدی محسوب می شده و در طول اعصار بعدی نیز مورد توجه قرار گرفته و رونقی پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته است انچه که در این میان حائز اهمیت است نقش قنات تاریخی و معروف باغ مذکور است که در طول هفت قرن ضامن بقای حیات بوده است مهم تر اینکه نقش بنیادین قنات مذکور در برنامه ریزی های اولیه برای طراحی و پی افکنی باغ فتح آباد و نحوه گسترش پلان باغ نیز کاملا مبرهن است. – قابلیت های طبیعی منطقه در حوزه آبهای زیرزمینی – ژئومورفولوژی منطقه – تبیین جایگاه تاریخی قنات باغ (با استناد به مکتوبات معتبر تاریخی) – شناخت هنجار عملکردی قنات باغ – نحوه حضور قنات در باغ -شیوه توزیع آب در باغ بر اساس موقعیت مظهر قنات.