سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی دلجو – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی
پریسا استاد احمدی – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی
عقیل محمودی پور – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی
حسن احمدی – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی

چکیده:

در این مطالعه، اثر انواع غلظتهای ساکارز (۱/۵، ۳، ۶، ۹، ۱۲%) و مانیتول (۱/۵، ۳، ۶، ۹ و ۱۲%) در ترکیب با ساکارز ۳% و مانیتول ۳% بدون ساکارز برای ایجاد چنین سوماتیکی از کالوسهای جنین زایی در چهار رقم میخک (Spirit, Sagres, Impulse, Nelson) بررسی شد. با افزایش غلظت ساکارز تعداد جنین های ایجاد شده روی کالوسهای جنین زا افزایش یافت. با اضافه نمودن مانیتول به محیط حاوی ساکارز ۳% تعداد جنین های سوماتیکی به طور رضایت بخشی افزایش یافت و بیشترین تعداد جنین در محیط حاوی ساکارز ۳% و مانیتول ۹ یا ۱۲% ایجاد شد. در ساکارز ۳% و مانیتول ۹ یا ۱۲% بافتی ضخیم داشتند و در بعضی از آنها جنین زایی سوماتیکی مشاهده شد.