سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یعید بهنام – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی تهران – ایران

چکیده:

طی دهة آینده سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در صنایع نفت و گاز جهان سرمایه گذاری خواه د شد که بخش اعظم آن در صنایع بالادستینفت و گاز شامل اکتشاف، استخراج و بهره برداری خواهد بود . در حالی که با افزایش اهمیت مسائل زیست محیطی در جهان رشد تقاضا برای گاز طبیعی در دهة آینده سریعتر از سایر منابع انرژی خواهد بود ، با کاهش سهم کشورهای غیر عضو اوپک ، بازار نفت جهان بیش از گذشته به نفت کشورهای عضو اوپک و به ویژه خلیج فارس وابسته خواهد شد . کشورهای نفت خیز به ویژه کشورهای همسایة ایران در خلیج فارس و دریای خزر تلاش خواهند کرد تا با جذب سرمایه های خارجی ظرفیتهای تولید نفت و گاز خود را به سرعت توسعه دهند . عربستان سعودی با دارا بودن ۳ میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولید بیشترین سعی خود را در گاز و صنایع پایین دستی نفت متمرکز خواهد کرد . کویت با یک سرمایه گذاری ۷ میلیارددلاری از طریق مدیریت موثر ذخایر سعی در افزایش ۵۰۰ هزار بشکه در روز بر ظرفیت تولید نفت خود دارد و به زودی ظرفیت تولید ۵۰ میلیون متر مکعب گاز در روز را نیز خواهد داشت . قطر که سومین دارندة ذخایر گاز جهان پس از روسیه و ایران است با تاسیس دو شرکت مهم تولید گاز مایع طبیعی در دهة آینده به عنوان تولید کنندة بیش از ۳۰ میلیون تن متان مایع در سال مطرح خواهد بود و برنامه ریزیهای وسیعی برای تسخیر بازارهای گاز جهان نموده است . حتی عراق نیز احتمالا با ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری ظرفیت تولید خود را در دهة آینده به ۶ میلیون بشکه در روز خواهد رساند و در زمینة گاز نیز با اجرای دو پروژه استراتژیک به یکی از بزرگترین صادر کنندگان گاز جهان تبدیل خواهد شد .